కరుబోతు పైడప్పడు గారు [అథ్లెట్]
మొగల్రాజపురం
విజయవాడ

నాగవంశ సంక్షేమ సాధన సమితి ద్వారా అథ్లెటిక్ క్రీడాకారుడు “కరుబోతు పైడప్పడు” విజయవాడ, కాపురస్తుడికి ఆర్ధిక సాయం చేయదలచుకున్న వారు ఈ క్రింది అకౌంట్ కి పంపగలరు.


కాళ్ళ దుర్గారావు
A/c No: 33011092600
IFSC Code: SBIN0002704
PhonePe/GooglePay/Paytm: 8142345617

విరాళాలు సమర్పించిన వారు:

Name of the DonarAmount (Rs.)
శ్రీ పొడుగు రాజు1,000.00
శ్రీ అవనాపు దేముడు1,000.00
శ్రీ సుధాకర్ తాలాడి, VSP 1,000.00
శ్రీ కాళ్ల శ్రీనివాస్ (TV9), విజయనగరం 500.00
శ్రీ ముని అజయ్2,000.00
శ్రీ ముని శ్రీనివాసరావు3,000.00
శ్రీ కంటుభుక్త ముత్యలరావు1,000.00
శ్రీ కనకల శ్రీను, రాయ్ పూర్, చత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రం1,000.00
నిడదవోలు నాగవంశం సంక్షేమ సంఘం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా3,000.00
శ్రీ ఎర్నింటి క్రిష్ణ, నాగవంశ సంక్షేమ సాధన సమితి కన్వీనర్10,000.00
శ్రీ సముద్రపు వేంకటేశ్వరరావు, రాజమండ్రి2,000.00
మొత్తం25,500.00

విరాళాలు ఇచ్చిన వారందరి మొత్తం కలిపి నాగవంశ సంక్షేమ సాధన సమితి ద్వారా కరుబోతు పైడప్పడుకి అందజేయబడును.