నాగవంశం కార్పొరేషన్ మొదట కార్యవర్గం:

క్రమసంఖ్యపేరు / సర్వ శ్రీహోదా
1శ్రీమతి. బొడ్డు అప్పల కొండమ్మచైర్‌పర్సన్
2శ్రీమతి. బుగత లికితడైరెక్టర్
3శ్రీమతి. హరి అనురాధడైరెక్టర్
4శ్రీ. కనకల ఈశ్వరావుడైరెక్టర్
5శ్రీ. అవనాపు లక్ష్మణరావుడైరెక్టర్
6శ్రీమతి. జరజాపు నీలిమడైరెక్టర్
7శ్రీ. మద్దిల వాసుడైరెక్టర్
8శ్రీ. బోని అప్పలనాయుడుడైరెక్టర్
9శ్రీమతి. నల్లి ఆశ దీపికడైరెక్టర్
10శ్రీ. నల్లి శివ ప్రసాద్ రావుడైరెక్టర్
11శ్రీమతి. గంగిరెడ్ల ఉమదేవిడైరెక్టర్
12శ్రీమతి. వై. సుజాతడైరెక్టర్
13శ్రీ. కాళ్ళ ఆదినారాయణడైరెక్టర్

జెడ్.పి.టి.సి మరియు ఎం.పీ.టీ.సీ సభ్యులు:

క్రమసంఖ్యపేరు / సర్వ శ్రీప్రాంతంజిల్లా
1శ్రీమతి. మడ్డు డిల్లమ్మబూరగాంశ్రీకాకుళం
2శ్రీ. కనకల సన్యాసినాయుడుతాలాడశ్రీకాకుళం
3శ్రీ. మద్దిల పాపారావుబొడ్డపాడుశ్రీకాకుళం
4శ్రీమతి. మడ్డు పరమేశ్వరిఅక్కుపల్లిశ్రీకాకుళం
5శ్రీ. మడ్డు ఈశ్వరరావుగొల్లగండిశ్రీకాకుళం
6శ్రీమతి. అమర ఉషకాగువాడశ్రీకాకుళం
7శ్రీమతి. మడ్డు సుగుణకుమారికొరసవాడశ్రీకాకుళం
8శ్రీమతి. బోని రమణమ్మకొవ్వాడ శ్రీకాకుళం
9కుమారి. బోని యువశ్వేతమోదవలసవిజయనగరం
10శ్రీమతి. అప్పికొండ సరస్వతిరామభద్రపురంవిజయనగరం
11శ్రీమతి. చెల్లూరి సునీతపోరాంవిజయనగరం
12శ్రీమతి. ఎన్నింటి విజయలక్ష్మి అన్నమరాజుపేటవిజయనగరం
13శ్రీమతి. అప్పికొండ రమాదేవికరాసువలస విజయనగరం
14శ్రీ. గాడు వెంకటప్పడుభీమిలివిశాఖపట్నం
15శ్రీ. కంటుబోతు రాంబాబుఆనందపురంవిశాఖపట్నం
16శ్రీమతి. కంటుబోతు తులసి లక్ష్మిమద్దివిశాఖపట్నం
17శ్రీమతి. కంటుభుక్త లక్ష్మికృష్ణాపురంవిశాఖపట్నం
18శ్రీమతి. బోని పార్వతిబోనివిశాఖపట్నం
19శ్రీ. చెల్లూరి నగేశ్ బాబుదాకమర్రివిశాఖపట్నం
20శ్రీమతి. బోని సిమ్మప్పబాందేవుపురంవిశాఖపట్నం
21శ్రీ. బోని బంగారునాయుడుమజ్జివలస విశాఖపట్నం
22శ్రీ. కాళ్ల అప్పారావుసోమేశ్వరం – 1తూర్పు గోదావరి
23శ్రీ. నరేష్ ఎస్.పోతునూరు – 2పశ్చిమ గోదావరి
Avanapu Borthers

అవనాపు బ్రదర్స్ (విక్రమ్ & విజయ్), S/o సూరిబాబు, వైసిపి నాయకులు,
విజయనగరం, 7898979797, 9985979797

 

Muni Sriramkrishna Garu

శ్రీ ముని శ్రీరామకృష్ణ, S/o సత్యం, బిజెపి నాయకులు,
నాగవంశ సంసృతిక వేదిక అధ్యక్షులు, విజయనగరం, 9866141415

 

Kantubuktha Thavitiraju

శ్రీ కంటుభుక్త తవిటిరాజు, S/o సుర్యనారాయణ, వైసిపి నాయకులు,
పడమర బాలాజీ వీధి, విజయనగరం, 9912554949

 

Kanakala kirshna

శ్రీ కనకల కృష్ణ, S/o యర్రయ్య, వైసిపి నాయకులు,
ఎస్ వి ఎన్ నగర్, విజయనగరం, 9949750622

 

Bugata Ashok

శ్రీ బుగత అశోక్, S/o సూరిబాబు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు, సిపిఐ పార్టీ
విజయనగరం, 9959002737